GENÇ ÇİFTÇİ HİBE BAŞVURULARI BAŞLADI

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızca uygulanan Genç Çiftçi Projeleri Hibe destek başvuruları başladı.

GENÇ ÇİFTÇİ HİBE BAŞVURULARI BAŞLADI Ekonomi

 

         Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızca uygulanan Genç Çiftçi Projeleri Hibe destek başvuruları başladı.

         Emet  İlçe tarım gıda ve Hayvancılık  müdür vekili Ahmet Mülayim ,Genç Çiftçi 2018 hibe başvurusu 18 ila 41 yaş arasındaki vatandaşların başvuruda bulunabileceğini ve  2018 Genç Çiftçi hibe başvurusundan  aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmamış genç çiftçiler tarafından kullanılabileceğini ifade etti.

          Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının  kırsal kesimde yaşayan çiftçileri destekleme amacıyla yürüttüğü proje, başvurusu kabul edilip hibe sözleşmesi imzalayarak, belirlenen şartları yerine getiren genç çiftçiye en fazla 30.000,00 (otuz bin) TL'ye kadar hibe ödemesi yapılacak. Proje KDV hariç hazırlanacak.Hibe ödemesi buna göre yapılır. Genç çiftçi hibe başvuruları 02 Nisan 2018 Pazartesi günü başlarken Başvurular T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının gencciftci.tarim.gov.tr         adresine elektronik ortamda kişisel bilgilerin ve proje bilgilerinin girilmesi sonucunda alınacak çıktı ve gerekli belgelerin düzenlenerek Emet İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edilmesi şeklinde yapılacak.

 

GENÇ ÇİFTÇİLERE  HANGİ ALANLARDA DESTEK VERİLECEK?

 

a) Hayvansal Üretime Yönelik Destekleme Projeleri Kapsamında;

1) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği,

2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği,

3) Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi,

4) Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi,

5) İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

6) Serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

b) Bitkisel Üretime Yönelik Destekleme Projeleri Kapsamında;

1) Kapama meyve bahçesi tesisi,

2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,

3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,

4) Çok yıllık yem bitkisi yetiştiriciliği,

5) Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı,

c) Yöresel Ürünler İle Tıbbi Ve Aromatik Bitki Üretimi, İşlenmesi, Depolanması Ve Paketlenmesine Yönelik Destekleme Projeleri Kapsamında;

1) Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi,

2) Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim,konularını kapsıyor..

GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİNDE

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak,

c) Okur-yazar olmak,

ç) Başvuru tarihi itibarıyla, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı sayılanlar ile isteğe bağlı sigortalılık hükümleri kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar ve Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar hariç, ücretli çalışan olmamak,

d) Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak,

e) Başvuru tarihi itibari ile askerlik görevi ve cezai hükümlülüğü devam eden veya denetimli serbestliği olan kişi olmamak,

f) Başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak,

g) Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak,

ğ) Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak,

h) Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla en az 50 adet arılı kovan sahibi ve TAB’a üye olmak,

ı) 5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/16) ile 31/3/2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/10) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş olmamak,

i) Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak,

j) (ç), (f), (g), (ğ) ve (ı) bendi hükümlerine tabi kişilerin eşi olmamak.

 

2 Nisan 2018 tarihinde başlayan başvurular  30 Nisan 2018 tarihinde sona erecek.

 

Kaynak:  - Gazi Emet Gazetesi
Ercan Kolku

Ercan Kolku / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar