İŞTE TERMAL TURİZM İPTAL GEREKÇELERİ VE BUNDAN SONRA NE OLACAĞI?

Emet belediye başkanı Hüseyin Doğan,Ak parti Emet ilçe başkanı Süleyman Ciner ve belediye meclis üyesi Ramazan Sezer'in Ankara ziyaretlerinde termal iptali ile ilgili yetkililerden verilen açıklamalar

İŞTE TERMAL TURİZM İPTAL GEREKÇELERİ VE   BUNDAN SONRA NE OLACAĞI? Güncel

 İLÇEMİZİN TURİZM MERKEZİ STATÜSÜNDEN ÇIKARILMASININ GEREKÇESİ NEDİR?

 

                Söz konusu iptaller ilçe  kapsamında değil,Termal Merkezi sınırları kapsamında. İlçemizde Günlüce Dereli Termal turizm merkezi statüsü hala devam etmekle birlikte Kütahya ilinde  6 adet daha Termal turizm merkezi ve 1 adet TM bulunmaktadır.

                Emet Termal  turizm merkezi sınırları iptal edilmiştir. Söz konusu turizm merkezi 25 ha lık  yüzölçümüne sahiptir. Turizm merkezine ilişkin 4.9.2000  tarihinde mülga Bayındırlık ve iskan bakanlığınca onaylı 1/5000 ölçekli Nazım imar planı  ile 20.9.2000 tarihnde Bakanlığımca onaylı uygulama imar planı bulunmaktadır.

Turizm  imar planının bulunması,alanda genellikle belediye ve şahıs mülkiyetinde taşınmazların bulunması,hazine arazisinin bulunmaması, küçük alana sahip olunması ve yeni turizm gelişim alanlarının sağlanmasına uygun olmamasından iptali uygun görülmüştür.

                Hisarcık Esire termal merkezi sınırları kapsamında ise Dikili ve Mutlak tarım alanları bulunmakta olup, söz konusu tesislerde turizm işletme belgeli herhangi bir turizm tesisi bulunmamaktadır.Şimdiye kadar herhangi alt ölçekli plan yapımı talebi veya termal turizm amaçlı gelişim talebi olmadığından iptali uygun görülmüştür.

BU DEĞİŞİKLİK SONUCU HERHANGİ BİR HAK KAYBI YAŞANIP YAŞANMAYACAĞI?

                Turizm merkezi sınırlarının iptali hak kaybı anlamına değil, yetki anlamında yetkilerin yerel idare ile Maliye bakanlığına verilmesidir. Hazine  arazileri için gelecek yatırımlara ilişkin arazi tahsisleri Hazine ve maliye bakanlığı tarafından yapılacaktır.TM sınırlarının iptali bu alanlardaki imar planlarının ise Turizm bakanlığınca değil, ilgili belediye ve Valilik onayı ile yapılabileceği anlamını taşıyor.

                Turizm işletme belgesi ( Kontrollorler kurulu)Turizm  merkezi içinde olsun olmasın  Kültür ve turizm bakanlığınca yapılabiliniyor. Turizm işletme belgeli tesisler tüm teşviklerden yararlanabiliyorlar. Ayrıca TM içinde olup olmadığına bakılmaksızın çevre düzenleme proejelrine ve altyapı projelerine bakanlıkça ödenekte veriliyor.

BU DEĞİŞİKLİKLE AMAÇLANAN OLUMLU SONUÇLAR NELERDİR?

                Turizm merkezi sınırlarının iptali bu alanlara ilişkin imar planlarının değişikliklerinin  Kültür ve Turizm bakanlığınca değil, Belediye/Valilik onaylanacağı anlamına geliyor. Kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve yatırımları hızlandırma anlamında olumlu sonuçlar doğuracaktır. Ayrıca alanda turizm sektörü dışındaki tarım vb. diğer sektörel faaliyetlerinde gelişmesine katkı sağlayacaktır.

                TURİZM BÖLGESİNDEN ÇIKMAK DEMEK BÖLGEYE HİÇBİR TURİZM YATIRIMI GELMEYECEK DEMEKMİDİR?

                Hayır. Turizm bölge alan ve merkezlerinin seçiminde,organize turizm faaliyetlerinin geliştirilebileceği geniş alanlar tercih edilmekte, oluşacak artı değer, mülkiyet,altyapı ve çevre etkisi üzerinde önemle durulmaktadır. Bu kriterler değerlendirildiğinde, bir yörede turizmin geliştirilebilmesi ve yatırımların gerçekleştirilebilmesi için alanın mutlak Turizm merkezi veya Kültür turizmi koruma ve gelişim bölgesi olarka ilan edilmesinin gerekli olmadığı; Turizm merkezi veya Kültür ve Turizm koruma ve Gelişim bölgesi ilan edilmeksizin de turizm gelişiminin sağlanabileceği gerçeği ortaya çıkmaktadır.

                Turizm merkezi veya Kültür ve Turizm koruma geliştirme bölgesi ilanı sadece bir sınır belirleme işlemi olmayıp,aynı zamanda söz konusu sınırlar içerisnde yapılacak planlama çalışmalarına ait yetkinin de önceden belirlenmiş belli hedefler ve ilkeler doğrultusunda kullanılmasını içermektedir.

                Söz konusu sınırların iptali ile Hazine Arazileri için gelecke yatırımlara ilşkin arazi tahsisleri Hazine ve Maliye bakanlığı tarafındna yapılacaktır. Bu alanlardaki turizm amaçlı yatırımlara ilişkin planlama çalışma ve onayları yerel idare tarafından yapılacaktır.

               EMET BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN DOĞAN  MEVCUT TERMAL ALANLARIMIZI KORURKEN, TURİZM ALANLARIMIZI DAHADA GENİŞLETECEĞİZ... HABER LİNKİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...

 

               

Kaynak:  - Gazi Emet Gazetesi
Ercan Kolku

Ercan Kolku / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar