Bu Defa Eylem Sırası Sağlıkçılarımızdaydı

Kütahya Sağlık Sen şube başkanlığı merkez ve Emet,Simav Tavşanlı ilçelerinde eş zamanlı bir basın açıklaması yaparak sağlık çalışanlarının sadece bir kısmına zam verilmesine tepki gösterdi.

PAYLAŞ

Sağlık Sen Kütahya Şube başkanlığı Evliya Çelebi Araştırma hasatnesi ana bina önü,Emet Dr. Fazıl Doğan devlet hastanesi ,Tavşanlı ve Simav hastaneleri önünde eş zamanlı bir  basın açıklaması yaparak sağlıkta sadece belirli kesime zam kararını protesto etti.

Kütahya Sağlık sen şube başkanı Ahmet Hamdi Demirsöz Sağlık Çalışanlarının emek ve alınteri için, adalet için  iş bırakma eylemi ve fedakar Sağlık Çalışanlarımızla birlikte; Kütahya Merkez, Tavşanlı, Simav ve Emet ilçelerimizde basın açıklaması yaptıklarını belirterek, hükümetin  sağlık çalışanlarıunda ayırım yapmasına son vermesini talep etti.

Kütahya Sağlıksen'in merkez,Emet,smav ve Tavşanlıda ortak düzenlediği basın açıklamaıs şöyle;

"Değerli Basın Mensupları; 
Sağlık çalışanlarının gür sesi, yetkili sendika Sağlık-Sen olarak, bugün burada  sizlerle birlikte olmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyor, hepinize hoş geldiniz diyoruz. 

Sözlerime başlamadan önce Kovit nedeniyle hayatını kaybeden Uğur Yavuz, Hanım Kakaç, Talat Aydemir, Mesut Yiğit ve  tüm sağlık şehitlerine Allah’tan rahmet diliyorum.

Kıymetli Basın Mensupları, birbirinden değerli sağlık çalışanları; 

Geçen hafta Çarşamba günü, gündeme bir haber düştü… Hükümet, hekimlerin Ücretlerinde 2500 ile 5000  TL aralığında bir İyileştirme yapacağını deklere etti.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar dikkate alındığında, yapılacak olan iyileştirme herkes tarafından memnuniyetle karşılandı.

Çünkü döviz almış başını gidiyor, artan enflasyon nedeniyle ürünlerin etiketi günden güne değişiyor. 
Yani para pula döndüğü için fiyatlar cep yakıyor, yürek yakıyor. 

Hayat her açıdan ateş pahası!

İşte böyle bir ortamda
sadece hekimlere yönelik bir iyileştirme yapılacağı açıklandı. 

Değerli basın mensupları;
Öncelikli olarak şu konuya açıklama getirmek istiyorum.

hekimler adına yapılan düzenleme yerinde bir düzenlemedir. Dolayısıyla sonuna kadar destekliyoruz. Hatta çok geç kalmış bir düzenleme olarakk da görüyoruz

Bu dediklerimizin dışında kullandığımız başka bir cümle yok. Bu dediklerimizin aksini iddia eden birisi varsa ortaya çıksın. Belgesi olan varsa ortaya koysun. Algı operasyonuyla sağlık senin haklı mücadelesine gölge düşürmeye çalışanlar iddialarini ispatlamakla yükümlüdürler. İspatlamazlarsa yalancıdırlar, iftiracıdırlar.

Sağlık Sen olarak;

Hekimlerin haklarını her zeminde savunduğumuzu birlikte çalıştaylar yaptığımız hekim dernekleri çok iyi bilir. Bu konuda yapmış olduğumuz çalıştaylar hazırlamış olduğumuz raporlar kamuoyuyla paylaşıldı. Yetkililere iletildi. Performansdan kaynaklanan ücret adaletsizliğinin yaratmış olduğu tahribat her platformda Sağlık sen tarafından dile getirildi. 

Tüm bu bilgilerin kamuoyuna açık olmasına rağmen sağlık sen üzerinden bir algı operasyonu yapılmasını asla doğru bulmuyoruz.

Algı operasyonu, sağlık senin haklı mücadelesine gölge düşürmekten başka bir anlam ifade etmiyor.

Değerli basın mensupları;
Sağlık hizmetleri emek gerektiren yoğun bir hizmettir.
Pandeminin olağanüstü şartları içerisinde tüm sağlık çalışanları canla başla  çalıştılar.
Çok sayıda arkadaşımızı Kovit nedeni ile kaybettik. 
Ruhları şad olsun. 

Sağlık bakanlığı tarafından yapılan , Hekiminden Hemşiresine, Teknikerinden Memuruna sağlık çalışanlarının tümünü kapsamayan  düzenleme bizim için önemsiz ve değersizdir.

Hiç bir sağlık çalışanı bu düzenlemenin dışında tutulmamalıdır. 

Bu büyük bir haksızlıktır. 
Bizim tepkimiz bunadır ve bu tepki haklı bir tepkidir. 

Bu tepkiyi
sadece bizler değil, yüzbinlerce sağlık çalışanı göstermektedir.
Sosyal medya adeta inledi. 

Sadece sağlık bakanlığı çalışanları değil ,aynı zamanda Üniversite hastanesinde çalışan öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ,Aile hekimliği çalışanları da bu düzenlemenin dışında tutulmuştur. 

Açıkçası bu durum sağlık çalışanları İçerisinde çok büyük bir infiale yol açmıştır.

Değerli basın mensupları; şunun altını özellikle çiziyoruz; yetkili sendika olarak, bizhekimlere  zam yapılmasına asla karşı değiliz, olamayız da. Yapılacak Zamma karşı olmamız, sendikal kimliğimizi ve mücadelemizi inkar anlamına gelir. 
Biz bu zam üzerinden ayrımcılık yapılmasına karşıyız…


Yüzbinlerce sağlık çalışanının üvey evlat görülmesine, yok sayılmasına, emeklerinin hor görülmesine karşıyız. 
Can kurtarmak için can vermekten çekinmeyen sağlık çalışanlarının fedakarlıklarının, mücadelelerinin, gayretlerinin görmezden gelinmesine karşıyız. 
Bizim karşı olduğumuz bu… 
Herkesi Emek ve ekmek mücadelesine destek vermeye davet ediyoruz.

Her zaman söylediğimiz gibi; sağlık hizmetleri bir ekip işidir, bu hizmeti sunan sağlık çalışanları da bir vücudun organları gibidir.
Hemşireyi doktordan, doktoru teknikerden, teknikeri ambulans şoföründen ve hizmetliden  ayrı gören uygulamayı asla kabul etmiyioruz. Bu tarz uygulamalarla  hepsine kötülük etmiş olursunuz. Dahası, bu şekilde davranarak sağlık sisteminin altını oymuş olursunuz! 
Sağlık çalışanları bu kötü muameleyi hak etmiyor… Sağlık sisteminin bu ve benzeri kötülüklerle, haksızlıklarla ayakta durması mümkün değildir. 
Değerli Basın Mensupları; 
Ülkemizde, kamu adına 1 milyon sağlık çalışanı görev yapıyor. 
Kapıdaki güvenlik görevlisinden, danışmadaki memura, temizlik görevlisinden teknikere, ambulans şoföründen röntgen teknisyenine, hemşiresinden doktoruna… bunların tamamı 1 milyon sağlık emekçisine dahildir. 
Görev tanımları farklıdır ,ancak yaptıkları iş halkımıza sağlık hizmeti sunmaktır. 
Her bir branştaki, her bir birimdeki sağlık emekçisi, sağlık hizmet zincirinin bir halkasını temsil ediyor. 
Zincirin bir halkasını yok sayarsanız, tamamını yok saymış olursunuz. 
Zincirin bir halkasını kırarsanız, tamamını incitmiş olursunuz. 
Zincirin bir halkasını görmezden gelirseniz, tamamını görmezden gelmiş olursunuz.
Zam konusunda geçen hafta yapılan açıklamalarla en yetkililerin ağzından tam da bu durum ortaya konmuştur, sağlığın bir ekip işi olduğu, sağlık çalışanlarının da bir bütün olduğu, göz aradı edilmiştir. 

Çok şükür; 
-    Sağlık-Sen teşkilatının onurlu duruşu, 
-    Genel Merkez yönetimimizin çok yönlü girişimleri 
-    ve ülke sathındaki sağlık çalışanlarının feryadı neticesinde, 

Siyasi irade, eksikliğin farkına varmış görünüyor. Açıklamalara bakacak olursak, zam konusu, Bütçe görüşmeleri neticesinde tekrar Meclis gündemine gelecek. 

Buradan siyasi iradeye sesleniyoruz; Meclis’ten, yüzbinlerce sağlık çalışanının üvey evlat olmadığını gösteren kapsamlı ve adil bir zam karar bekliyoruz. 
Tersi bir uygulama; tüm sağlık ve sosyal hizmet kolu çalışanlarını kırar. 

Tersi bir uygulama, sağlık çalışanlarını meslekten soğutacağı gibi, sağlık sistemini de ciddi ölçüde yaralar. 

Değerli Basın Mensupları; 
Biliyorsunuz, pandemiyle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Pandemiyle mücadelemizdeki başarımız dolayısıyla bizleri yani fedakar sağlık çalışanlarını alkışlamayan, teşekkür etmeyen kalmamıştı. 
Buradan sormak istiyoruz; sağlık çalışanlarını alkışlıyoruz, teşekkür ediyoruz diyenler, sağlık çalışanlarının bir kısmını mı alkışladılar… belli branştaki sağlık çalışanlarına mı teşekkür ettiler… 
Hayır… Ayrım yapmaksızın sağlık çalışanlarının tamamına teşekkür ettiler ve alkışladılar değil mi? 
O günler ne çabuk unutuldu… Zam konusuna gelince, bu ayrımcılık niye? Ayrımcılık yaparak, yüzbinlerce sağlık çalışanıyla helalleşeceklerini mi düşünüyorlar?  
Ya da ayrımcılık yaparak, çalışma barışını sağlayacaklarını, çalışanların moral ve motivasyonu artıracaklarını mı düşünüyorlar? 
Saha gerçekliğinden yoksun, oldu-bitti masa başı kararlar bunların olması mümkün değil! 
Yüzbinlerce sağlık çalışanının takdirini kazanmanın yolu belli; hak ve hakkaniyet ölçüsünde, bir kısmına değil, tamamına zam yapmaktır. 
1 milyon sağlık çalışanının bir kısmına zam yapıp, geri kalanını yok saymak; çalışma barışını baltalamaktan, sağlık çalışanlarını kutuplaştırmaktan başka bir anlam ifade etmez. 

Hele tüm bunlar, sağlık çalışanlarını en iyi anlaması gereken sağlık bakanlığı tarafından yapılıyorsa bu çok daha vahim bir durum.

Saygı değer basın mensupları; 
Sağlık-Sen olarak, bu vehamete “dur” demek için bugün olduğu gibi Perşembe günü de iş bırakıyoruz. Sadece kendi ilimizde değil, tüm Türkiye’de şubelerimizle, genel merkezimizle iş bırakıyoruz. Tüm sağlık çalışanlarını bizlere destek olmaya davet ediyoruz. 
Sağlık-Sen olarak, sağlık çalışanlarını yok sayan bir yanlışa imza atılmaması için, var gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız. 
Çünkü sağlık çalışanları ülkemizin hayat sigortasıdır. ,Sağlık ordumuz, bu tür yanlışlıkları, bu tür haksızlıkları asla ve kat’a hak etmiyor. 
Ümit ve temennimiz, çok geç olmadan, kapsamlı bir zam açıklamasıyla sağlık çalışanlarının tamamının yüzünün gülmesidir. 
Her bir sağlık çalışanının yüzünün gülmesine, işine dört elle sarılmasına, iş barışının ve çalışma huzurunun sağlanmasına özellikle; bu süreçte büyük ihtiyaç olduğunu hiçbir kimsenin unutmaması gerekir. 
Bugün bu alanda bizlerle birlikte bulunan destek veren değerli meslektaşlarıma ve yüm sağlık çalışanlarımıza, saygı,sevgi ve teşekkürlerimi iletiyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle konuşmamı sonlandırıyor, teşrifleriniz dolayısıyla siz basın mensuplarına teşekkür ediyorum.…"

Bazı sağlık çalışnalarıda “Zam üzerinden ayrımcılık yapılmasına karşıyız.  Kanun düzeyinde ayrımcılık yapılmasına karşıyız. Meclis'ten, sağlık çalışanlarının üvey evlat olmadığını gösteren kapsamlı ve adil bir zam kararı bekliyoruz. Tersi bir uygulamaya; sessiz kalmamız ya da sineye çekmemiz mümkün değildir” dediler.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN