Emet Belediyesi Kepçe Satış İlanı

Emet belediyesine ait kepçe satış ilanı

PAYLAŞ

EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI

1.    Emet Belediye Başkanlığına ait 43 BL 002 plakalı, 2005 Model, FS5E0960317 Şasi Seri Numaralı, SB40007*U0116105* Motor Seri Numaralı, Kırıcıcılı özellikli, JCB 3CX Marka Kepçenin (Bekolu Kepçe) (Kırıcısız olarak satılacaktır) Belediye Encümeninin 25.11.2021 tarih ve 177 sayılı kararı ile 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. Maddesine göre satışı yapılmak üzere açık artırma usulü ile ihaleye çıkarılacaktır.
2.    İhale 13.12.2021 Pazartesi günü Saat 14:00’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3.    Muhammen bedel 220.000,00 TL + KDV üzerinden olup  % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 6.600,00 TL’dir.
4.    İhaleye ait şartname 13.12.2021 Pazartesi günü Saat 12:00’a kadar Belediyemiz Emlak servisinde görebilir veya 30,00 TL. bedeli ödeyerek satın alınabilir.

5.    İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN İSTENİLEN BELGELER

    GERÇEK KİŞİLER
a)    Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı ihale komisyonuna gösterilecektir.)
b)    İkametgâh Belgesi
c)    Tebligat ve adres beyanı
d)    Vekâlet ile girecekler için, noterden tasdikli vekâletname (Aslı olacaktır fotokopi kabul edilmeyecektir.)
e)    Geçici banka teminat mektubu (süresiz) veya geçici teminat makbuzu/alındı belgesi
f)    İhale ilan tarihinden sonra Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak Emet Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
g)    FETÖ/PDY ve diğer terör örgütleriyle bir ilgisi bulunmadığı hakkında taahhütname
                     
TÜZEL KİŞİLERİN
        Gerçek kişilerden istenilen (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca;
a)    Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri
b)    Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2021 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,
c)    Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve Sicil Gazetesi.
    İlan resmi görsel olarak atılmıştır.
 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN