Emet Belediyesi ' Milyonluk Tesisler 145 Bin Tl Teminat Bedeliyle Verilemez'

Emet Belediye başkanlığı Termal tesisler teminat krizi üzerine yapılan açıklamalarına istinaden bir basın açıklaması yayımladı.

PAYLAŞ

 İhalesi yapılan ve sözleşme yapılması beklenen Emet termal tesislerinde teminat krizi devam ediyor.
İhaleyi kazanan firmaca  yapılan basın açıklamasının ardından bir basın açıklamasıda Emet belediyesinden geldi.
İhalenin 2886 sayılı  Devlet ihale kanununa göre yapıldığı belirtilen açıklamada hiçbir zaman kesin teminatın   geçici teminattan daha düşük olamayacağına dikkat çekildi.
Milyonluk tesislerin bir aylık kira bedeli bile olmayan  rakamlarda verilmesinin  kanuna ve vicdana aykırı olduğu belirtilen açıklamada Talep edilen teminatın  yatırımların gerçekleştirilmesi ve  tesislerde çalışacak işçilerinde geleceklerini de garanti altına alma  adına güvence olduğu belirtildi.
Emet Belediyesinden yapılan basın açıklaması  şöyle;

"Bilindiği üzere mülkiyeti belediyemize ait  termal tesisler  ihaleye çıkarılarak Resmi gazetede, Ulusal gazetede ve yerel  gazetede ilan edilmiştir. İhale ise 19 Ağustos 2021 Perşembe günü belediye encümeni huzurunda yapılmış ve en yüksek bedeli veren Han Yediemin Deposu Vinç San.Tic. Şirketi 201 bin TL aylık kira bedeli ile ihaleyi kazanmıştır.
    İhale 31 Ağustos Salı  günü onaylanmış olup, ihaleyi kazanan firmaya,  kesin teminat ve sözleşmeye ait vergilerin yatırılıp,  15 gün içerisinde sözleşme yapması konusunda davet yazısı yazılmıştır. Kazanan firma, sözleşme imzalaması için 21 Eylül  tarihine kadar süresi bulunurken, yükümlülüklerini yerine getirmek yerine bir basın açıklaması yaparak idari mahkeme yoluna başvuracağını ifade etmiştir. 
Aynı zamanda kamuoyuna bir basın açıklaması yaptığından, konu ile ilgili Belediyemizce de halkımızı bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur;
    1. Öncelikle ihale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapılmış olup, ihaleye katılmak isteyen isteklilerden geçici teminat olarak; aylık muhammen bedel 60 bin TL  üzerinden  20 yıllığına hesaplanarak 432 Bin TL talep edilmiştir. 2886 sayılı kanunun 54. maddesi gereği İhalenin sözleşmeye bağlanabilmesi için ihaleyi kazanan firmadan yüzde 6 oranında kesin teminat alınması zorunlu olup, ihalede hiç artırım olmamış olsa bile kesin teminat tutarının 864 bin TL olacağı aşikardır. İhaleyi kazanan firmanın geçici teminat tutarını 20 yıllık bedel üzerinden kabul edip yatırmış olmasına rağmen, kesin teminatı 1 yıllık kira bedeli üzerinden vermek istemesi anlaşılamamıştır.
            Şartnamenin 6. maddesi ilk yıl kira bedelinin belirlenmesi ve kira artışlarının ne şekilde yapılacağına dair bir tanımlama hükmüdür. Belirtilen “ilk yıl kira bedeli ihale bedeli olup” cümlesini esas alıp cümlenin devamını baz almadan bu cümleyi kesin teminata esas bedel olarak göstermek şartnamenin bütünlüğüne ve  ihale kanununa aykırıdır. Şartnamede kira süresinin 20 yıl olduğu açıkça belirtilmiştir. Yüzde 6 oranındaki kesin teminat  hiçbir  şekilde yüzde 3 oranındaki geçici teminattan düşük olamaz.  
    2. 2007 yılında aynı yere ait ihale şartnamesinde geçici ve kesin teminatın 1 yıllık kira bedeli üzerinden alınacağı ve bu teminatın her yıl kira oranında artırılacağı açıkça hüküm altına alındığından, beledimizce geçici ve kesin teminatlar bu hükme göre alınmıştır. Yeni yapılan ihalemize ait şartnamenin 9. maddesinde ise, kesin teminatın 1 yıllık kira bedeli üzerinden alınacağı hükmü bulunmamaktadır. İhale şartnameleri ihale sonrasında kesinlikle değiştirilemez. 
    3.  Belediyemizce tesisler ihaleye çıkarılırken, daha çok sayıda isteklinin ihaleye katılabilmesi adına, ihale şartnamesine turizm belgesi veya  belirli bir süre benzer tesis işletme vb özel şartlar konulmamış, 20 yılık geçici teminat tutarını yatıran her firmanın ihaleye katılabilmesinin yolu açılmıştır. Hal  böyle olunca, hiçbir kişi veya firmanın  korunması veya kollanması gibi bir durum söz konusu değildir.
    4. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 300 sayılı  Milli Emlak Genel Tebliği, Hazinenin tasarrufu altındaki taşınmazlarına ilişkin işlemleri kapsamaktadır. Belediyelerin kiralamaya ait ihale işlemleri ise 2886 sayılı ihale kanununa göre yapılmakta olup, belediyelerle ilgili özel bir uygulama yönetmeliği veya tebliğ bulunmamaktadır. 
     İhaleye katılım için istenen 432 bin TL tutarındaki geçici teminat, ihaleyi kazanan firmaya iade edilip, kesin teminat olarak bir aylık kira bedeli bile olmayan 145 bin TL’nin alınması, kanuna, hukuka, akla ve vicdana ne derece uyacağının yorumunu kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz. 
Belediyemiz tarafından talep edilen teminat, hem kanun hükümleri gereği alınması gereken bir bedel olup, aynı zamanda tesislerde çalışanlarında güvence altına alınması demektir. 145 bin TL teminatın bu güvenceyi sağlayamayacağı aşikardır. Kiracı firma için bu teminatın bir caydırıcı özelliği yoktur. Bu düşünce ile şartnameye kesin teminatın 1 yıllık bedel üzerinden alınacağına dair herhangi bir hüküm konulmamıştır.
    İhale süreci devam ederken memleketimiz ve bu tesislerden  ekmeğini kazanan 80 den fazla işçimizin beklentileri doğrultusunda belediyemiz, kanunlar çerçevesinde  tesisleri devre hazır olduğunu beyanla kazanan firmamızı, şartname şartlarını yerine getirerek sözleşmesini imzalamaya davet ettiğimizi Kamuoyuna saygıyla arz ediyoruz."

HABERİ PAYLAŞ:

Yorumlar / 2

  • Hasan | 10 Eylül 2021 17:39

    Bir an önce bu krizin giderilip 80 adet çalışan personelin ve bunların ailelerinin gelen kış günü ve okulların yeni açılmış olması bu insanları ciddi anlamda zora soktu ve görünüşe göre mahkeme sürecinde olursa uzun süre devam edecek gibi görünüyor tüm çalışen ve aileleri biran önce işe dönüş haberini bekliyor

  • H.Metin | 09 Eylül 2021 19:41

    Şimdiden böyle yapan firmadan hayır gelmez.

BUNLARA DA BAKIN