Emet Eseler Köyünde Taşınmaz Satışları İcradan İhalede

Emet Eseler köyünde 3 adet taşınmaz icradan satılık

PAYLAŞ

T.C. EMET İCRA DAİRESİ
2019/201 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya ili, Emet ilçesi, Eseler köyü, Köyiçi mevkii, 132 ada, 14 parselde kayıtlı, 1.140,43 m² yüzölçümlü, bahçeli kargir ev ve ahır niteliğinde taşınmazdır.Emet Belediye Başk. Fen işleri Müd. 18/02/2020 tarih 167 sayılı yazısında imar durumu ile ilgili "Taşınmaz ilçemiz uygulama imar planı sınırlarımız ve mücavir alan sınırlarımız dışında kalmaktadır" denilmektedir.Söz konusu taşınmaz üzerinde basit tarzda inşa edilmiş yaklaşık 95,16 m² alanlı tek katlı kargir ev bulunmaktadır. Ayrıca taşınmaz üzerinde yaklaşık 101,53 m² alanlı ve 82,97 m² alanlı olmak üzere toplam 184,50 m² alanlı basit tarzda inşa edilmiş ahır, samanlık ve ağıllar bulunmaktadır. Kargir ev içerisinde bir mutfak, bir salon, bir oturma odası, bir yatak odası, antre, lavabo, wc ve banyo bulunmaktadır. Binanın içi ve dışı sıvalı ve boyalıdır. Odaların kapıları eski ahşap kapı, pencereler pvc penceredir. Odaların tavanlarında döşeme betonu bulunmayıp ahşap kaplıdır. Islak hacimler belirli yükseklikte fayans kaplıdır. Bina hali hazırda mesken olarak kullanılmakta olup binanın çatısı örtülü ve üzeri kiremit kaplıdır. Taşınmaz üzerinde bulunan ahır samanlık ve ağıllar basit tarzda tuğla, taş ve ahşap kullanılarak inşa edilmiş olup çatılarının bir kısmı kiremit bir kısmı saç panellerle kapatılmıştır.
Yüzölçümü : 1.140,43 m²
Arsa Payı : --
Kıymeti : 91.794,90 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 15/11/2021 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 10/12/2021 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : EMET ADALET SARAYI, EMET İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya ili, Emet ilçesi, Eseler köyü, Gökçepınar mevkii, 146 ada, 12 parsel nolu, 755,86 m² yüzölçümlü, tarla nitelikli taşınmazdır.Emet Belediye Başk. Fen işleri Müd. 18/02/2020 tarih 167 sayılı yazısında imar durumu ile ilgili "Taşınmaz ilçemiz uygulama imar planı sınırlarımız ve mücavir alan sınırlarımız dışında kalmaktadır" denilmektedir.Keşif günü taşınmazın DSİ veya İl Özel İdaresine ait herhangi bir sulama sisteminde dahil olmadığı, ayrıca topoğrafik yapısı ve toprak özellikleri dikkate alınarak taban tarla vasfında olduğu, bünye sınıfına göre toprak yapısının kumlu killi tın olduğu, ortalama eğimin % 2 civarında olduğu görülmüştür. Taşınmazın boş durumda olduğu görülmüştür. Taşınmaz üzerinde ağaç, yapı vb bulunmamaktadır. Taşınmaz Eseler köyü merkezine 1800 metre mesafededir.
Yüzölçümü : 755,86 m²
Arsa Payı : --
Kıymeti : 2.766,44 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 15/11/2021 günü 11:20 - 11:30 arası
2. Satış Günü : 10/12/2021 günü 11:20 - 11:30 arası
Satış Yeri : EMET ADALET SARAYI, EMET İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya ili, Emet ilçesi, Eseler köyü, Onut mevkii, 153 ada, 4 parsel nolu, 3.575,57 m² yüzölçümlü, tarla nitelikli taşınmazdır.Emet Belediye Başk. Fen işleri Müd. 18/02/2020 tarih 167 sayılı yazısında imar durumu ile ilgili "Taşınmaz ilçemiz uygulama imar planı sınırlarımız ve mücavir alan sınırlarımız dışında kalmaktadır" denilmektedir.Keşif günü taşınmazın DSİ veya İl Özel İdaresine ait herhangi bir sulama sisteminde dahil olmadığı, ayrıca topoğrafik yapısı ve toprak özellikleri dikkate alınarak kıraç tarla vasfında olduğu, bünye sınıfına göre toprak yapısının killi tın olduğu, ortalama eğimin % 15 civarında olduğu görülmüştür. Taşınmazın uzun yıllardır ekilmemiş olduğu ve çalılık bir alan olduğu görüldü. Taşınmaz üzerinde ekonomik değere sahip ağaç, yapı vb bulunmamaktadır. Taşınmaz Eseler köyü merkezine 1000 metre mesafededir.
Yüzölçümü : 3.575,57 m²
Arsa Payı : --
Kıymeti : 9.511,01 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 15/11/2021 günü 11:40 - 11:50 arası
2. Satış Günü : 10/12/2021 günü 11:40 - 11:50 arası
Satış Yeri : EMET ADALET SARAYI, EMET İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/201 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN