Emet Esentepe'de 8 Adet taşınmaz satış İlanı

Emet Belediyesi Esentepe Mahallesinde 8 adet arsa satış ilanı

PAYLAŞ

EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI

1.    Mülkiyeti Belediyemize ait Esentepe Mahallesinde bulunan arsalar, Belediye Encümeninin 16.11.2023 tarih ve 111 sayılı kararı ile 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. Maddesine göre satışı yapılmak üzere açık artırma usulü ile ihaleye çıkarılacaktır.
2.    İhale 04.01.2024 Perşembe günü aşağıdaki sırasıyla Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
a.    Esentepe Mahallesi 445 Ada 78 Parselde bulunan 286,00 m²’lik alanı olan Arsa, muhammen bedel 290.000,00 TL + KDV üzerinden olup  % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 8.700,00 TL olup, saat:15.00’da,
b.    Esentepe Mahallesi 477 Ada 5 Parselde bulunan 283,05 m²’lik alanı olan Arsa, muhammen bedel 285.000,00 TL + KDV üzerinden olup  % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 8.550,00 TL olup, saat:15.15’de,
c.    Esentepe Mahallesi 477 Ada 6 Parselde bulunan 282,63 m²’lik alanı olan Arsa, muhammen bedel 285.000,00 TL + KDV üzerinden olup  % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 8.550,00 TL olup, saat:15.30’da,
d.    Esentepe Mahallesi 477 Ada 7 Parselde bulunan 330,16 m²’lik alanı olan Arsa, muhammen bedel 335.000,00 TL + KDV üzerinden olup  % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 10.050,00 TL olup, saat:15.45’da,
e.    Esentepe Mahallesi 526 Ada 1 Parselde bulunan 349,84 m²’lik alanı olan Arsa, muhammen bedel 350.000,00 TL + KDV üzerinden olup  % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 10.500,00 TL olup, saat:16.00’da,
f.    Esentepe Mahallesi 526 Ada 2 Parselde bulunan 245,95 m²’lik alanı olan Arsa, muhammen bedel 250.000,00 TL + KDV üzerinden olup  % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 7.500,00 TL olup, saat:16.15’da,
g.    Esentepe Mahallesi 526 Ada 3 Parselde bulunan 354,76 m²’lik alanı olan Arsa, muhammen bedel 355.000,00 TL + KDV üzerinden olup  % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 10.650,00 TL olup, saat:16.30’da,
h.    Esentepe Mahallesi 526 Ada 6 Parselde bulunan 348,24 m²’lik alanı olan Arsa, muhammen bedel 350.000,00 TL + KDV üzerinden olup  % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 10.500,00 TL olup, saat:16.45’da,
i.    Esentepe Mahallesi 526 Ada 7 Parselde bulunan 320,50 m²’lik alanı olan Arsa, muhammen bedel 325.000,00 TL + KDV üzerinden olup  % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 9.750,00 TL olup, saat:17.00’da,
3.    İhaleye ait şartname 04.01.2024 Perşembe günü saat: 12.00’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 200,00 TL bedel ödeyerek satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir. 
4.    İhaleye katılmak isteyenler en geç 04.01.2024 Perşembe günü saat:12.00’a kadar gerekli evrakları hazır ederek Belediyemize ibraz etmek zorundadır. Aksi halde ihaleye iştirak edemezler.
5.    İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN İSTENİLEN BELGELER
      GERÇEK KİŞİLER
a.    Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı ihale komisyonuna gösterilecektir.)
b.    İkametgâh Belgesi
c.    Tebligat ve adres beyanı
d.    Vekâlet ile girecekler için, noterden tasdikli vekâletname (Aslı olacaktır fotokopi kabul edilmeyecektir.)
e.    Geçici banka teminat mektubu (süresiz) veya geçici teminat makbuzu/alındı belgesi,
f.    İhale ilan tarihinden sonra Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak Emet Belediyesine borcu bulunmadığına dair belge.
g.    FETÖ/PDY ve diğer terör örgütleriyle bir ilgisi bulunmadığı hakkında taahhütname
                    TÜZEL KİŞİLERİN
        Gerçek kişilerden istenilen (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca;
a.    Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri
b.    Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2023 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,
c.    Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve Sicil Gazetesi.
 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN