Emet İcradan Arsa Nitelikli Taşınmaz Satış İlanı

Kütahya ili, Emet ilçesi, Aydıncık köyü,Meydan mahallesi, Harman yeri mevkii, 179 ada, 10 parsel nolu, 356,00 m² yüzölçümlü, arsa nitelikli taşınmaz satış ilanı

PAYLAŞ

T.C.
EMET
İCRA DAİRESİ
2020/63 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya ili, Emet ilçesi, Aydıncık köyü,Meydan mahallesi, Harman yeri mevkii, 179 ada, 10 parsel nolu, 356,00 m² yüzölçümlü, arsa nitelikli taşınmazdır.Emet Belediye Başk. Fen İşleri Müdürlüğü'nün 14/07/2020 tarih 853 sayılı yazısında "Söz konusu parsel uygulama imar planı sınırlarımız ve mücavir alan sınırlarımız dışarısında kalmaktadır." denilmektedir.Söz konusu taşınmaz üzerinde yığma tuğla, taş ve çamur sıva harç kullanılarak inşa edilmiş yaklaşık 68 m² alanlı bina ile bu binaya ilaveten yapılmış içi ve dışı sıvasız boyasız yaklaşık 73 m² alanlı çatısı örtülü ve üzeri kiremit kaplı dam(müştemilat) bulunmaktadır.Mesken olarak kullanılan binanın kapı ve pencereleri eski ahşap kapı ve penceredir.Binanın çatısı örtülü ve üzeri kiremit kaplıdır.Mutfak tezgahı mozaik kaplıdır.
Yüzölçümü : 356 m²
Arsa Payı : --
Kıymeti : 68.775,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 01/02/2022 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 28/02/2022 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : EMET ADALET SARAYI, EMET İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/63 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN