Emet İcradan Satılık Tarlalar

Emet İcradan satılık tarlalar

PAYLAŞ

T.C. EMET İCRA DAİRESİ
2020/14 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya ili, Emet ilçesi, Gürpınar köyü, Sokak mevkii, 122 ada, 135 parsel nolu, 1.874,72 m² yüzölçümlü, tarla nitelikli taşınmazdır.Emet Belediye Baş. Fen İşleri Müd'nün 21/01/2021 tarihli 43 sayılı cevabi yazısında imar durumu ile ilgili "Söz konusu taşınmazlar ilçemiz uygulama imar planı sınırlarımız ve mücavir alan sınırlarımız dışında kalmaktadır." denilmektedir.Keşif günü taşınmazın DSİ veya İl Özel İdaresine ait herhangi bir sulama sisteminde dahil olmadığı, ayrıca topoğrafik yapısı ve toprak özellikleri dikkate alınarak kıraç tarla vasfında olduğu, bünye sınıfına göre toprak yapısının killi tın olduğu, ortalama eğimin % 7 civarında olduğu görülmüştür. Keşif günü taşınmazın buğday ekili halde olduğu görüldü. Taşınmaz üzerinde ağaç, yapı vb bulunmamaktadır. Taşınmaz Gürpınar köyü merkezine 2000 metre mesafededir.
Yüzölçümü : 1.874,72 m²
Arsa Payı : --
Kıymeti : 5.324,20 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
Diğer :B.K. 01/12/2006 tarih 2006/11371 sayılı kararı gereğince "Yabancılara devri yapılamaz."
1. Satış Günü : 06/01/2022 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 31/01/2022 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : EMET ADALET SARAYI, EMET İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya ili, Emet ilçesi, Gürpınar köyü, Sokak mevkii,122 ada, 137 parsel nolu, 1.874,77 m² yüzölçümlü, tarla nitelikli taşınmazdır.Emet Belediye Baş. Fen İşleri Müd'nün 21/01/2021 tarihli 43 sayılı cevabi yazısında imar durumu ile ilgili "Söz konusu taşınmazlar ilçemiz uygulama imar planı sınırlarımız ve mücavir alan sınırlarımız dışında kalmaktadır." denilmektedir.Keşif günü taşınmazın DSİ veya İl Özel idaresine ait herhangi bir sulama sisteminde dahil olmadığı, ayrıca topoğrafik yapısı ve toprak özellikleri dikkate alınarak kıraç tarla vasfında olduğu, bünye sınıfına göre toprak yapısının killi tın olduğu, ortalama eğimin % 7 civarında olduğu görülmüştür. Keşif günü taşınmazın buğday ekili halde olduğu görüldü. Taşınmaz üzerinde ağaç, yapı vb bulunmamaktadır. Taşınmaz Gürpınar köyü merkezine 2000 metre mesafededir.
Yüzölçümü : 1.874,77 m²
Arsa Payı : --
Kıymeti : 5.324,34 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
Diğer :B.K. 01/12/2006 tarih 2006/11371 sayılı kararı gereğince "Yabancılara devri yapılamaz."
1. Satış Günü : 06/01/2022 günü 11:15 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 31/01/2022 günü 11:15 - 11:25 arası
Satış Yeri : EMET ADALET SARAYI, EMET İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya ili, Emet ilçesi, Gürpınar köyü, Sokak mevkii, 122 ada, 140 parsel nolu, 16.725,39 m² yüzölçümlü, tarla nitelikli taşınmazdır.Emet Belediye Baş. Fen İşleri Müd'nün 21/01/2021 tarihli 43 sayılı cevabi yazısında imar durumu ile ilgili "Söz konusu taşınmazlar ilçemiz uygulama imar planı sınırlarımız ve mücavir alan sınırlarımız dışında kalmaktadır." denilmektedir. Taşınmaz üzerinde tapu kaydında " 07/07/2005 tarih 488 yevmiye numara ile kayıtlı A/M: 214,10 m² lik kısım üzerinde BOTAŞ-BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA AŞ LEHİNE DAİMİ İRTİFAK HAKKI VARDIR." şerhi bulunmaktadır.Keşif günü taşınmazın DSİ veya İl Özel İdaresine ait herhangi bir sulama sisteminde dahil olmadığı, ayrıca topoğrafik yapısı ve toprak özellikleri dikkate alınarak kıraç tarla vasfında olduğu, bünye sınıfına göre toprak yapısının killi tın olduğu, ortalama eğimin % 5 civarında olduğu görülmüştür. Keşif günü taşınmazın buğday ekili halde olduğu görüldü.Taşınmaz üzerinde ağaç, yapı vb bulunmamaktadır. Taşınmaz Gürpınar köyü merkezine 2000 metre mesafededir.
Yüzölçümü : 16.725,39 m²
Arsa Payı : --
Kıymeti : 47.500,10 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
Diğer :B.K. 01/12/2006 tarih 2006/11371 sayılı kararı gereğince "Yabancılara devri yapılamaz."
İrtifak hakkı : 07/07/2005 tarih 488 yevmiye numara ile kayıtlı A/M: 214,10 m² lik kısım üzerinde BOTAŞ-BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA AŞ LEHİNE DAİMİ İRTİFAK HAKKI VARDIR.
1. Satış Günü : 06/01/2022 günü 11:30 - 11:40 arası
2. Satış Günü : 31/01/2022 günü 11:30 - 11:40 arası
Satış Yeri : EMET ADALET SARAYI, EMET İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya ili, Emet ilçesi, Uzunçam köyü, Mastan mevkii, 101 ada, 776 parsel nolu, 6.721,11 m² yüzölçümlü, tarla nitelikli taşınmazdır.Emet Belediye Baş. Fen İşleri Müd'nün 21/01/2021 tarihli 43 sayılı cevabi yazısında imar durumu ile ilgili "Söz konusu taşınmazlar ilçemiz uygulama imar planı sınırlarımız ve mücavir alan sınırlarımız dışında kalmaktadır." denilmektedir. Taşınmaz üzerinde tapu kaydında "A:M: TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ ADINA 1883.52 M² LİK KISIMDA DAİMİ İRTİFAK HAKKI VARDIR" şerhi bulunmaktadır.Keşif günü taşınmazın DSİ veya İl Özel İdaresine ait herhangi bir sulama sisteminde dahil olmadığı, ayrıca topoğrafik yapısı ve toprak özellikleri dikkate alınarak kıraç tarla vasfında olduğu, bünye sınıfına göre toprak yapısının killi tın olduğu, ortalama eğimin % 3 civarında olduğu görülmüştür. Keşif günü taşınmazın boş durumda olduğu görüldü. Taşınmaz üzerinde iki yaşında dört adet kiraz ağacı, iki yaşında iki adet erik ağacı, üç yaşında bir adet ayva ağacı, beş yaşında bir adet armut ağacı, dört yaşında sekiz adet elma ağacı bulunmaktadır. Taşınmaz Uzunçam köyü merkezine 1500 metre mesafededir.
Yüzölçümü : 6.721,11 m²
Arsa Payı : --
Kıymeti : 19.308,95 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydındaki gibidir.
Diğer : Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'ca"5403 sayılı yasanın 8. Maddesine tabidir."
İrtifak hakkı : A:M: TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ ADINA 1883.52 M² LİK KISIMDA DAİMİ İRTİFAK HAKKI VARDIR.
1. Satış Günü : 06/01/2022 günü 11:45 - 11:55 arası
2. Satış Günü : 31/01/2022 günü 11:45 - 11:55 arası
Satış Yeri : EMET ADALET SARAYI, EMET İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya ili, Emet ilçesi, Uzunçam köyü, mastan mevkii, 101 ada, 775 parsel nolu, 915,97 m² yüzölçümlü, tarla nitelikli taşınmazdır.Emet Belediye Baş. Fen İşleri Müd'nün 21/01/2021 tarihli 43 sayılı cevabi yazısında imar durumu ile ilgili "Söz konusu taşınmazlar ilçemiz uygulama imar planı sınırlarımız ve mücavir alan sınırlarımız dışında kalmaktadır." denilmektedir.Keşif günü taşınmazın topoğrafik yapısı ve toprak özellikleri dikkate alınarak sulu bahçe vasfında olduğu, bünye sınıfına göre toprak yapısının killi tın olduğu, ortalama eğimin % 3 civarında olduğu görülmüştür. Keşif günü taşınmazın boş durumda olduğu görüldü. Taşınmaz üzerinde beş yaşında iki adet erik ağacı, on yaşında iki adet erik ağacı, on yaşında bir adet kiraz ağacı, beş yaşında bir adet kavak ağacı, yirmi yaşında sekiz adet elma ağacı bulunmaktadır. Taşınmaz Uzunçam köyü merkezine 1500 metre mesafededir.
Yüzölçümü : 915,97 m²
Arsa Payı : --
Kıymeti : 12.753,64 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
Diğer : Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'ca"5403 sayılı yasanın 8. Maddesine tabidir."
1. Satış Günü : 06/01/2022 günü 12:00 - 12:10 arası
2. Satış Günü : 31/01/2022 günü 12:00 - 12:10 arası
Satış Yeri : EMET ADALET SARAYI, EMET İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya ili, Emet ilçesi, Uzunçam köyü, Mastan mevkii, 101 ada, 774 parsel nolu, 900,48 m² yüzölçümlü, tarla nitelikli taşınmazdır.Emet Belediye Baş. Fen İşleri Müd'nün 21/01/2021 tarihli 43 sayılı cevabi yazısında imar durumu ile ilgili "Söz konusu taşınmazlar ilçemiz uygulama imar planı sınırlarımız ve mücavir alan sınırlarımız dışında kalmaktadır." denilmektedir. Taşınmaz üzerinde tapu kaydında "A:M: TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ ADINA 121.71 M² LİK KISMINDA DAİMİ İRTİFAK HAKKI VARDIR" şerhi bulunmaktadır.Keşif günü taşınmazın topoğrafik yapısı ve toprak özellikleri dikkate alınarak sulu bahçe vasfında olduğu, bünye sınıfına göre toprak yapısının killi tın olduğu, ortalama eğimin %3 civarında olduğu görülmüştür. Keşif günü taşınmazın boş durumda olduğu görüldü. Taşınmaz üzerinde beş yaşında üç adet kiraz ağacı, otuz yaşında beş adet kiraz ağacı, yirmi yaşında dört adet elma ağacı, yirmi yaşında iki adet erik ağacı bulunmaktadır. Taşınmaz Uzunçam köyü merkezine 1500 metre mesafededir.
Yüzölçümü : 900,48 m²
Arsa Payı : --
Kıymeti : 11.490,64 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
Diğer : Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'ca"5403 sayılı yasanın 8. Maddesine tabidir."
İrtifak hakkı : A:M: TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ ADINA 121.71 M² LİK KISMINDA DAİMİ İRTİFAK HAKKI VARDIR.
1. Satış Günü : 06/01/2022 günü 12:15 - 12:25 arası
2. Satış Günü : 31/01/2022 günü 12:15 - 12:25 arası
Satış Yeri : EMET ADALET SARAYI, EMET İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/14 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN