Emet Yeniceköy ve Cumhuriyet Mahallesinde Taşınmaz satış ilanı

Emet belediyesi Yeniceköy ve Cumhuriyet mahallesinde bulunan taşınmazların açık artırma satış ilanı

PAYLAŞ

EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI

1.    Mülkiyeti Belediyemize ait Yenice Köyü Yeni Mahallesinde ve Cumhuriyet Mahallesinde bulunan taşınmazlar, Belediye Encümeninin 16.11.2023 tarih ve 113 ve 01.08.2023 tarih  68 sayılı kararı ile 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. Maddesine göre satışı yapılmak üzere açık artırma usulü ile ihaleye çıkarılacaktır.

2.    İhale 03.01.2024 Çarşamba günü aşağıdaki sırasıyla Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

a.    Yenice Köyü Yeni Mahallesi 447 Ada 2 Parselde bulunan 2.637,68 m²’lik Sanayi alanı olan Arsa, muhammen bedel 4.000.000,00 TL + KDV üzerinden olup  % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 120.000,00 TL olup, saat:14.00’da,
b.    Yenice Köyü Yeni Mahallesi 450 Ada 1 Parselde bulunan 3.094,96 m²’lik Ticaret alanı olan Arsa, muhammen bedel 6.300.000,00 TL + KDV üzerinden olup  % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 189.000,00 TL olup, saat:14.30’da,
c.    Cumhuriyet Mahallesi 46 Ada 202 Parselde bulunan 699,78 m²’lik arsa, muhammen bedel 860.000,00 TL + KDV üzerinden olup  % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 25.800,00 TL olup, saat:15.00’da,
d.    Cumhuriyet Mahallesi 46 Ada 203 Parselde bulunan 422,35 m²’lik arsa, muhammen bedel 520.000,00 TL + KDV üzerinden olup  % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 15.600,00 TL olup, saat:15.15’da
e.    Cumhuriyet Mahallesi 46 Ada 204 Parselde bulunan 441,95 m²’lik arsa, muhammen bedel 520.000,00 TL + KDV üzerinden olup  % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 15.600,00 TL olup, saat:15.30’da
f.    Cumhuriyet Mahallesi 46 Ada 205 Parselde bulunan 794,780 m²’lik arsa, muhammen bedel 975.000,00 TL + KDV üzerinden olup  % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 29.250,00 TL olup, saat:15.45’da

3.    İhaleye ait şartname 03.01.2024 Çarşamba günü saat: 12.00’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 2.000,00 TL bedel ödeyerek satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir. Şartname Bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaktır. 

4.    İhaleye katılmak isteyenler en geç 03.01.2024 Çarşamba günü saat:12.00’a kadar gerekli evrakları hazır ederek Belediyemize ibraz etmek zorundadır. Aksi halde ihaleye iştirak edemezler.

5.    İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN İSTENİLEN BELGELER
      GERÇEK KİŞİLER
a.    Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı ihale komisyonuna gösterilecektir.)
b.    İkametgâh Belgesi
c.    Tebligat ve adres beyanı
d.    Vekâlet ile girecekler için, noterden tasdikli vekâletname (Aslı olacaktır fotokopi kabul edilmeyecektir.)
e.    Geçici banka teminat mektubu (süresiz) veya geçici teminat makbuzu/alındı belgesi,
f.    İhale ilan tarihinden sonra Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak Emet Belediyesine borcu bulunmadığına dair belge.
g.    FETÖ/PDY ve diğer terör örgütleriyle bir ilgisi bulunmadığı hakkında taahhütname
                    
     TÜZEL KİŞİLERİN
        Gerçek kişilerden istenilen (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca;
a.    Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri
b.    Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2023 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,
c.    Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve Sicil Gazetesi.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN