Engelsiz Yaşam Parkı 3 Yıllık Kiraya Veriliyor

Mülkiyeti Emet belediyesine ait Engelsiz yaşam parkı ihalesi 7 Ekim 2021 de.

PAYLAŞ

EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI

1-    Mülkiyeti Belediyemize ait olan Akpınar Mahallesi, Tevfik Fikret Caddesinde (Mustafa Mutlu Cevizdere Engelsiz Yaşam Parkı) bulunan taşınmazın 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. Maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile 3 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılacaktır.
2-    İhale 07.10.2021 Perşembe günü Saat 14.00’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3-    Tahmini bedel 300,00 TL. + KDV üzerinden olup % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 324,00 TL ile güvence bedeli olan 600,00 TL toplam 924,00 TL’dir.
4-    İhaleye ait şartname 07.10.2021 Perşembe günü Saat:12:00’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 30,00 TL bedel ödeyerek satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.
5-    İhaleye girebilmek için istenilen belgeler
GERÇEK KİŞİLERİN
a)    Nüfus cüzdan fotokopisi, (aslı ihale komisyonuna gösterilecektir)
b)    İkametgah Belgesi
c)    Tebligat ve adres beyanı
d)    Vekâlet ile girecekler için, noterden tasdikli vekâletname (Aslı olacaktır fotokopi kabul edilmeyecektir.)
e)    Geçici banka teminat mektubu (süresiz) veya geçici teminat makbuzu/alındı belgesi,
f)    İhale ilan tarihinden sonra Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak Emet Belediyesine borcu olmadığına dair belge
g)    FETÖ/PDY ve diğer terör örgütleriyle bir ilgisi bulunmadığı hakkında taahhütname
TÜZEL KİŞİLERİN 
Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(d),(e),(f) ve (g) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca
a)    Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,
b)    Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2021 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,
c)    Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve sicil gazetesi.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN