Hisarcıkta Emet İcradan satılık 2 Arsa

Hisarcık ilçesi icradan 2 adet arsa satış ilanı

PAYLAŞ

T.C. EMET İCRA DAİRESİ
2021/12 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya ili, Hisarcık ilçesi, Yenidoğan mahallesi, Kepez mevkii, 250 ada, 2 parsel numarasında, 289,96 m² yüzölçümüne sahip kat irtifakı yapılmış arsa vasfındaki taşınmazın 1/3 arsa paylı 1. kat 2 bağımsız bölüm numaralı mesken niteliğinde daire satışa konudur. Taşınmaz için Hisarcık Belediyesi'nden 27/12/2010 tarih 25 ruhsat numarası ile inşaat ruhsatı alınmış olup yapı kullanma izin belgesi bulunmamaktadır.Hisarcık Belediye Başk. Fen İşl. Müdürlüğü'nün 05/04/2021 tarih 186 sayılı yazı ve ekine göre imar durumu ile ilgili " Taşınmaz ayrık nizam 3 kata müsaadeli TAKS:0,30 - KAKS:0,90 olan, ön bahçe mesafesi 5 metre, yan bahçe mesafesi 3 metre olan mesken alanı içerisinde kalmaktadır. A- İmar durumu yazımız ekindedir. Adresi : Yenidoğan mah. 506. sk. No:26'dır. B-Binaya inşaat ruhsatı verildiği tarihte arsa m² değeri 20,00 TL/m² dir. C-İnşaat ruhsatında verilen net kullanım alanları, zemin kat 80,80 m², 1. kat 101,50 m² ve 2. kat 101,50 m² dir. Ruhsat tarihi 27/12/2010 tarih ve 25 sayılı ruhsat verilmiştir." denilmektedir.Bina betonarme karkas tarzda inşa edilmiş olup binanın içi ve dışı sıvalı ve boyalıdır. Binanın dış cephesinde mantolama ile ısı yalıtımı sağlanmıştır. Binada asansör bulunmamaktadır. Binanın ana merdivenleri mermer kaplı olup kenarları alüminyum korkulukla kapatılmıştır. Bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapı inşaat sınıflandırmalarında 3A yapı sınıfında olup binanın çatısı örtülü ve üzeri kiremit kaplıdır. Söz konusu taşınmaz kat irtifakı yapılmış arsa niteliğindeki 1/3 arsa paylı 1. kat 2 bağımsız bölüm numaralı mesken olup brüt 111,00 m², net:101,50 m² ruhsat alanlıdır. Tapudaki mimari projesine göre söz konusu mesken daire içerisinde; 15,00 m² alanlı salon, 12,00 m² alanlı mutfak, 5,30 m² alanlı balkon 11,40 m² alanlı oda, 10,00 m² alanlı antre, 11,80 m² alanlı oda, 11,00 m² alanlı oda, 1,30 m² alanlı lavabo, 1,60 m² alanlı wc, 3,00 m² alanlı banyo ve 1,80 m² alanlı gece holü bulunmaktadır. Dairenin giriş kapısı çelik kapı, pencereler pvc pencere ve balkon korkulukları damperli cam alüminyum korkuluktur. Odaların duvarları alçı sıvalı ve boyalıdır. Oda kapıları amerikan kapı, ıslak hacimler pvc kapıdır. Islak hacimler komple fayans kaplıdır. Odaların tabanları laminant parke kaplıdır. Mutfak tezgahı ve dolapları takılıdır.
Adresi : Yenidoğan Mah. 506. Sk. No:26Hisarcık / KÜTAHYA
Yüzölçümü : 289,96 m²
Arsa Payı : 1/3
Kıymeti : 175.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
Diğer:Yönetim planı : 21/06/2012 (21/06/2012 tarih - 469 yevmiye no)
Diğer : AT Bakanlar Kurulu'nun 01/12/2006 tarih 2006/11371 sayılı kararı ile yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılamaz ve sınırlı ayni hak tesis edilemez.
1. Satış Günü : 10/02/2022 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 08/03/2022 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : EMET ADALET SARAYI, EMET İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya ili, Hisarcık ilçesi, Yenidoğan mahallesi, Kepez mevkii, 250 ada, 2 parsel numarasında 289,96 m² yüzölçümüne sahip kat irtifakı yapılmış arsa vasfındaki taşınmazın 1/3 arsa paylı zemin kat, 1 bağımsız bölüm numaralı mesken niteliğinde daire satışa konudur.Taşınmaz için Hisarcık Belediyesi'nden 27/12/2010 tarih 25 ruhsat numarası ile inşaat ruhsatı alınmış olup yapı kullanma izin belgesi bulunmamaktadır.Hisarcık Belediye Başk. Fen İşl. Müdürlüğü'nün 05/04/2021 tarih 186 sayılı yazı ve ekine göre "Taşınmaz ayrık nizam 3 kata müsaadeli TAKS:0,30-KAKS:0,90 olan, ön bahçe mesafesi 5 metre, yan bahçe mesafesi 3 metre olan mesken alanı içerisinde kalmaktadır.A- imar durumu yazımız ekindedir. Adresi: Yenidoğan mah. 506. sk. No:26'dır. B-Binaya inşaat ruhsatı verildiği tarihte arsa m² değeri 20,00 TL/m² dir. C- İnşaat ruhsatında verilen net kullanım alanları, zemin kat 80,80 m², 1. kat 101,50 m² ve 2. kat 101,50 m² dir. Ruhsat tarihi 27/12/2010 tarih ve 25 sayılı ruhsat verilmiştir" denilmektedir.Bina betonarme karkas tarzda inşa edilmiş olup binanın içi ve dışı sıvalı ve boyalıdır. Binanın dış cephesinde mantolama ile ısı yalıtımı sağlanmıştır. Binada asansör bulunmamaktadır. Binanın ana merdivenleri mermer kaplı olup kenarları alüminyum korkulukla kapatılmıştır. Bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapı inşaat sınıflandırmalarında 3A yapı sınıfında olup binanın çatısı örtülü ve üzeri kiremit kaplıdır. Söz konusu taşınmaz kat irtifakı yapılmış arsa niteliğindeki 1/3 arsa paylı zemin kat 1 bağımsız bölüm numaralı mesken olup brüt 88,00 m², net: 80,80 m² ruhsat alanlıdır. Tapudaki mimari projesine göre söz konusu mesken daire içerisinde; 11,60 m² alanlı salon, 10,00 m² alanlı mutfak, 9,30 m² alanlı oda, 10,00 m² alanlı antre, 9,30 m² alanlı oda, 8,80 m² alanlı oda, 1,30 m² alanlı lavabo, 1,60 m² alanlı wc, 3,00 m² alanlı banyo ve 1,80 m² alanlı gece holü bulunmaktadır. Proje harici olarak balkon yapılmıştır. Dairenin giriş kapısı çelik kapı, pencereler pvc pencere ve balkon korkulukları damperli cam alüminyum korkuluktur. Odaların duvarları alçı sıvalı ve boyalıdır. Oda kapıları Amerikan kapı, ıslak hacimler pvc kapıdır. Islak hacimler komple fayans kaplıdır. Odaların tabanları laminant parke kaplıdır. Mutfak tezgahı ve dolapları takılıdır.
Adresi : Yenidoğan Mah. 506. Sk. No:26 Hisarcık / KÜTAHYA
Yüzölçümü : 289,96 m²
Arsa Payı : 1/3
Kıymeti : 130.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
Diğer : Yönetim planı:21/06/2012(21/06/2012 tarih ve 469 yevmiye no)
Diğer : AT Bakanlar Kurulunun 01/12/2006 tarih 2006/11371 sayılı kararı ile yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılamaz ve sınırlı ayni haktesis edilemez.
1. Satış Günü : 10/02/2022 günü 11:20 - 11:30 arası
2. Satış Günü : 08/03/2022 günü 11:20 - 11:30 arası
Satış Yeri : EMET ADALET SARAYI, EMET İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/12 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN