Emet ve Çavdarhisar’da Yunanların Yaktığı Evler-2 - Ahmet DEMİRCAN

Emet ve Çavdarhisar’da Yunanların Yaktığı Evler-2


Listeye bakıldığında halkın malları için talep ettikleri paralar milyonlarca lirayı bulmaktadır. Fakat heyetin incelemesi neticesinde hâne başına 380 liralık bir yardımın evlerin inşasına yeteceğine kanaat getirilmiştir. Zarar gören 1.254 kişiye toplamda 457.520 lira para gerektiği kararlaştırılarak merkezden bu meblağın havalesi istenmiş ve liste Ankara’ya sunulmuştur. Fakat liste iyi incelendiğinde bazı rakamsal hatalar göze çarpar. Sıralamada atlama ve kaymalar ile sondaki yekûn kısmında kişilerin eksik sayıldığı ve hesaplamaların yanlış yapıldığı açıktır. Aslında 1.254 olarak belirtilen yangınzede sayısı 1.264’tür. Yangından zarar görenlere hâne başı yapılan toplam yardım 457.520 olarak belirtilse de iyi bir hesap ile rakamın 476.480 olduğu da görülür. Dahası yangından zarar gören 1.264 kişi olduğu düşünülürse bu rakam 480.320 olmalıdır. Bu sebeple biz bu belgedeki yekûn kısmını kendi hesabımızla ve belgeyi hazırlayanın orijinal hesabıyla birlikte vermeyi uygun görüyoruz. Diğer tarafları ise kullanılabilirliği kolaylaştırmak için sadeleştirdik, ayrı yazılanaynı yerleşimlerdeki isimleri bir araya topladık ve sıra numaralarını her yerleşim için ayrı ayrı verdik. Listenin nemden zarar görmesi sebebiyle bazı yerler okunamamış ve üç nokta ile belirtilmiştir. Yine bu sebepten bazı kısımların da yanlış okunmuş olabileceği dikkate alınmalıdır.

Yangınlardan zarar gören 1.264 kişiden 1.196’sının evi zarar görmüştür. Yanan evlerden 189’u 1 odalı, 432’si 2 odalı, 296’sı 3 odalı, 186’sı 4 odalı, 62’si 5 odalı, 16’sı 6 odalı, 9’u 7 odalı, 4’ü 8 odalı ve 1’i 11 odalıdır. Evlerin dışında, 485 ahır ve 406 samanlık yakılmıştır. Elbet bu kadar yangında insan kaybı ve hayvan telefatı da meydana gelmiş olmalıdır fakat belgede buna dâir bilgi bulunmadığı gibi zaten bu amaçla da tanzîm edilmemiştir.

Belgenin sonunda bilgilerin özet olarak verildiği yekûn kısmı şöyledir:

Gelecek bölümde Kapaklıca mahallesinde yakılan 166  yer ve sahiplerinin listesi...
 

[email protected]

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI