Emet Belediyesi 3 Adet Dükkan 3 Yıllık Kiralama İlanı

Emet belediyesi 3 adet dükkanın 3 yıllık kiralama ilanları

PAYLAŞ

EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI

1-    Mülkiyeti Belediyemize ait olan Cumhuriyet Mahallesi, Alaattin Öğütçü Caddesi No:2/1-A nolu taşınmaz 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45’inci Maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile 3 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılacaktır.
2-    İhale 16.12.2021 Perşembe günü Saat:14:20’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3-    Tahmini bedel 360,00 TL. üzerinden olup % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 388,80 TL ile güvence bedeli olan 720,00 TL. toplam 1.108,80 TL’dir. 
4-    İhaleye ait şartname 16.12.2021 Perşembe günü Saat:12:00’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 30,00 TL. bedel ödeyerek satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.
5-    İhaleye girebilmek için istenilen belgeler
GERÇEK KİŞİLERİN
a)    Nüfus cüzdan fotokopisi, (aslı ihale komisyonuna gösterilecektir)
b)    İkametgah Belgesi
c)    Tebligat ve adres beyanı
d)    Vekâlet ile girecekler için, noterden tasdikli vekâletname (Aslı olacaktır fotokopi kabul edilmeyecektir.)
e)    Geçici banka teminat mektubu (süresiz) veya geçici teminat makbuzu/alındı belgesi,
f)    İhale ilan tarihinden sonra Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak Emet Belediyesine borcu olmadığına dair belge
g)    FETÖ/PDY ve diğer terör örgütleriyle bir ilgisi bulunmadığı hakkında taahhütname
TÜZEL KİŞİLERİN
    Gerçek kişilerden istenilen (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca;
a)    Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri
b)    Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2021 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi 
c)    Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve Sicil Gazetesi.

 

---------------------------------------------------------

EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI

1-    Mülkiyeti Belediyemize ait olan 492 Ada 6 Parselde bulunan Kaynarca Mahallesi, Hükümet Caddesi No:2/C’deki taşınmazın 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45’inci Maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile 3 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılacaktır.
2-    İhale 16.12.2021 Perşembe günü Saat:14:00’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3-    Tahmini bedel 575,00 TL. üzerinden olup % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 621,00 TL. ile güvence bedeli olan 1.150,00 TL. toplam 1.771,00 TL.dir. 
4-    İhaleye ait şartname 16.12.2021 Perşembe günü Saat:12:00’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 30,00 TL. bedel ödeyerek satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.
5-    İhaleye girebilmek için istenilen belgeler
GERÇEK KİŞİLERİN
a)    Nüfus cüzdan fotokopisi, (aslı ihale komisyonuna gösterilecektir)
b)    İkametgah Belgesi
c)    Tebligat ve adres beyanı
d)    Vekâlet ile girecekler için, noterden tasdikli vekâletname (Aslı olacaktır fotokopi kabul edilmeyecektir.)
e)    Geçici banka teminat mektubu (süresiz) veya geçici teminat makbuzu/alındı belgesi,
f)    İhale ilan tarihinden sonra Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak Emet Belediyesine borcu olmadığına dair belge
g)    FETÖ/PDY ve diğer terör örgütleriyle bir ilgisi bulunmadığı hakkında taahhütname
TÜZEL KİŞİLERİN
    Gerçek kişilerden istenilen (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca;
a)    Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri
b)    Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2021 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi 
c)    Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve Sicil Gazetesi.

------------------------------------

 

EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI

1-    Mülkiyeti Belediyemize ait olan 492 Ada 6 Parselde bulunan Kaynarca Mahallesi, Hükümet Caddesi No:2/D’deki taşınmazın 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45’inci Maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile 3 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılacaktır.
2-    İhale 16.12.2021 Perşembe günü Saat:14:10’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3-    Tahmini bedel 970,00 TL. üzerinden olup % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 1.047,60 TL. ile güvence bedeli olan 1.940,00 TL. toplam 2.987,60 TL.dir. 
4-    İhaleye ait şartname 16.12.2021 Perşembe günü Saat:12:00’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 30,00 TL. bedel ödeyerek satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.
5-    İhaleye girebilmek için istenilen belgeler
GERÇEK KİŞİLERİN
a)    Nüfus cüzdan fotokopisi, (aslı ihale komisyonuna gösterilecektir)
b)    İkametgah Belgesi
c)    Tebligat ve adres beyanı
d)    Vekâlet ile girecekler için, noterden tasdikli vekâletname (Aslı olacaktır fotokopi kabul edilmeyecektir.)
e)    Geçici banka teminat mektubu (süresiz) veya geçici teminat makbuzu/alındı belgesi,
f)    İhale ilan tarihinden sonra Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak Emet Belediyesine borcu olmadığına dair belge
g)    FETÖ/PDY ve diğer terör örgütleriyle bir ilgisi bulunmadığı hakkında taahhütname
TÜZEL KİŞİLERİN
    Gerçek kişilerden istenilen (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca;
a)    Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri
b)    Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2021 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi 
c)    Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve Sicil Gazetesi.
 

 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN