Emet Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi Arsa Satış İlanı

Emet belediyesi arsa satış ilanı

PAYLAŞ

EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI

1.    Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi Hasan Demirsöz Caddesinde bulunan 46 Ada 206 Parsel Nolu Arsa Belediye Encümeninin 21.10.2021 Tarih ve 166 sayılı kararı ile satışı yapılmak üzere 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.maddesine göre açık arttırma usulü ile ihaleye çıkarılacaktır.
2.    İhale 16.12.2021 Perşembe günü Saat 14:40’ta Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3.    Satışı yapılacak olan arsanın muhammen bedeli 232.740,00 TL olup, % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 6.982,20 TL’dir
4.    İhaleye ait şartname 16.12.2021 Perşembe günü Saat 12:00’a kadar Belediyemiz Emlak servisinde görebilir veya 30,00 TL. bedeli ödeyerek satın alınabilir.

5.    İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN İSTENİLEN BELGELER
GERÇEK KİŞİLER
a)    Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı ihale komisyonuna gösterilecektir)
b)    İkametgâh Belgesi
c)    Tebligat ve adres beyanı
d)    Vekâlet ile girecekler için, noterden tasdikli vekâletname (Aslı olacaktır fotokopi kabul edilmeyecektir.)
e)    Geçici banka teminat mektubu (süresiz) veya geçici teminat makbuzu/alındı belgesi
f)    İhale ilan tarihinden sonra Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak Emet Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
g)    FETÖ/PDY ve diğer terör örgütleriyle bir ilgisi bulunmadığı hakkında taahhütname
                     
TÜZEL KİŞİLERİN
        Gerçek kişilerden istenilen (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca;
a)    Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri
b)    Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2021 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,
c)    Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve Sicil Gazetesi.
    
 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN