Emet İcradan Hisarcıkta Satılık Arsa ve Depo

Emet İcradan Hisarcıkta satılık Arsa ve Depo

PAYLAŞ

T.C. EMET İCRA DAİRESİ
2016/222 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya ili, Hisarcık ilçesi, Yenidoğan mahallesi, Kepez mevkii, 230 ada, 23 parsel nolu, 162,18 m² yüzölçümlü taşınmaz tapu takyidat kayıtlarında her ne kadar 2 katlı kargir ev depo ve bahçesi olarak görünse de 30/03/2021 tarihinde yapılan kıymet takdirine istinaden hazırlanan bilirkişi raporuna göre; "Mevcut durumda kadastro bilir kişinin tarafıma gösterdiği 230 ada, 23 parsel üzerinde bina bulunmayıp, yaklaşık 35,34 m² alanlı tek katlı basit tarzda inşa edilmiş depo bulunmaktadır. Deponun içi ve dışı sıvasız ve boyasız olup çatısı örtülü ve üzeri kiremit kaplıdır. Taşınmazın borçluya ait 1/2 hissesi satışa konudur.Hisarcık Belediye Başk. Fen İşl. Müd.'nün 16/03/2021 tarih 154 sayılı yazısı ve eki imar durum belgesine göre; Bitişik nizam bodrum +3 kata kadar müsaadeli mesken alanında kalmaktadır. A-İmar durumu yazımız ekindedir. Adresi Yenidoğan mahallesi Şehit Yüksel Arık Caddesi No:14'tür. B-Binaya inşaat ruhsatı verildiği tarihte arsa m² değeri 8,43 TL/m² dir. Güncel vergi beyan değeri yazımız ekindedir. C- İnşaat ruhsatında verilen net kullanım alanları Bodrum kat(kömürlük) 116 m², zemin kat 100 m² ve 1. kat 105 m² dir.Ruhsat tarihi:20/12/2004 tarih ve 14 sayılı ruhsat verilmiştir." denilmektedir.Ancak mevcut durumda kadastro bilirkişinin tarafıma gösterdiği 230 ada, 23 parsel üzerinde bina bulunmayıp, yaklaşık 35,34 m² alanlı tek katlı basit tarzda inşa edilmiş depo bulunmaktadır.
Adresi : Yenidoğan Mahallesi, Şehit Yüksel Arık Caddesi No:14 Hisarcık / KÜTAHYA
Yüzölçümü : 162,18 m2
Arsa Payı : --
Kıymeti : 22.923,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : B.K.nun 01/12/2006 tarih 2006/11371 sayılı kararı ile yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılamaz ve sınırlı ayni hak tesis edilemez.
1. Satış Günü : 04/04/2022 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 29/04/2022 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : EMET ADALET SARAYI, EMET İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Kütahya ili, Hisarcık ilçesi, Yenidoğan mahallesi, Kepez mevkii, 230 ada, 24 parsel nolu, 161,34 m² yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın niteliği tapu takyidat kayıtlarında her ne kadar arsa olarak görünse de 30/03/2021 tarihinde yapılan kıymet takdirine istinaden hazırlanan bilirkişi raporuna göre; Mevcut durumda kadastro bilirkişinin tarafıma gösterdiği 230 ada, 24 parsel üzerinde bina bulunmakta olup söz konusu taşınmazın mimari projesinde yaklaşık 116 m² alanlı bodrum kat kömürlük, 116 m² alanlı zemin kat ve 118 m² alanlı 1. kat olmak üzere toplam 350 m² alanlı bina bulunmaktadır.Hisarcık Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü'nün 30/03/2021 tarih 178 sayılı yazısı ve eki imar durum belgesine göre; "Bitişik nizam bodrum +3 kata müsaadeli mesken alanında kalmaktadır. A-İmar durumu yazımız ekindedir. Adresi Yenidoğan mahallesi, Şehit Yüksel Arık Caddesi, No:12 dir. B-Arsaya ait m² değeri 8,43 TL/m² dir. Güncel vergi beyan değeri yazımız ekindedir. C-Arsa üzerinde belediyemiz kayıtlarında herhangi bir bina bulunmamaktadır. Arsaya imarda bitişik nizam 3 kat inşaat yapılabilmektedir." denilmektedir. Ancak mevcut durumda kadastro bilirkişinin tarafıma gösterdiği 230 ada 24 parsel üzerinde bina bulunmakta olup söz konusu taşınmazın mimari projesinde yaklaşık 116 m² alanlı bodrum kat kömürlük, 116 m² alanlı zemin kat ve 118 m² alanlı 1. kat olmak üzere toplam 350 m² alanlı bina bulunmaktadır. Binanın zemin katında; bir salon, bir mutfak ve yemek odası, lavabo+ wc+ banyo, balkon ve üst kata çıkış merdiveni bulunmakta olup üst katta ise; hobi odası, balkon, misafir odası, duş, banyo, yatak odası, çocuk odası ve balkon bulunmaktadır. Binanın dış cephe kaplaması döküm taş ile kaplıdır. Pencereler panjurlu olup ana bina giriş kapısı çelik kapıdır. Binanın çatısı örtülü ve üzeri kiremit kaplıdır. Söz konusu taşınmazın tamamı satışa konudur.
Adresi : Yenidoğan Mahallesi, Şehit Yüksel Arık Caddesi, No:12 Hisarcık/Kütahya
Yüzölçümü : 161,34 m2
Arsa Payı : --
Kıymeti : 320.335,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 04/04/2022 günü 11:20 - 11:30 arası
2. Satış Günü : 29/04/2022 günü 11:20 - 11:30 arası
Satış Yeri : EMET ADALET SARAYI, EMET İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/222 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN