Emet Belediyesi 2 Adet Kamyonu Satışa Çıkarıyor

Emet belediyesi 2 adet kamyonu satışa çıkarıyor

PAYLAŞ

EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI

1.    Belediyemize ait aşağıda plaka, model ve markaları yazılı araçlar Belediye Encümeninin 21.10.2021 tarih ve 165 sayılı kararı ile 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. Maddesine göre satışı yapılmak üzere açık artırma usulü ile ihaleye çıkarılacaktır.
2.    İhale 11.11.2021 Perşembe günü aşağıdaki sırasıyla Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
a)    43 SD 593 Plaka, 2010 Model, BMC PRO 625 Marka Kamyon (Şase halinde ve çekme belgeli), muhammen bedel 50.000.00 TL + KDV üzerinden olup  % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 1.500,00 TL olup, saat:14.10’da,
b)    43 SD 609 Plaka, 2010 Model, BMC PRO 625 Marka Kamyon (Şase halinde ve çekme belgeli), muhammen bedel 50.000.00 TL + KDV üzerinden olup  % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 1.500,00 TL olup, saat:14.30’da 
3.    İhaleye katılmak isteyenler Belediyemiz Emlak servisinde görebilir veya 30,00 TL. bedeli ödeyerek satın alınabilir.

4.    İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN İSTENİLEN BELGELER
GERÇEK KİŞİLER
a)    Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı ihale komisyonuna gösterilecektir)
b)    İkametgâh Belgesi
c)    Tebligat ve adres beyanı
d)    Vekâlet ile girecekler için, noterden tasdikli vekâletname (Aslı olacaktır fotokopi kabul edilmeyecektir.)
e)    Geçici banka teminat mektubu (süresiz) veya geçici teminat makbuzu/alındı belgesi
f)    İhale ilan tarihinden sonra Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak Emet Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
g)    FETÖ/PDY ve diğer terör örgütleriyle bir ilgisi bulunmadığı hakkında taahhütname
                     
TÜZEL KİŞİLERİN
        Gerçek kişilerden istenilen (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca;
a)    Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri
b)    Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2021 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,
c)    Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve Sicil Gazetesi.
    
 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN