SURİYE TÜRKMENLERİ - Emre AYDIN

SURİYE TÜRKMENLERİ


SURİYE TÜRKMENLERİ

HECELENEREK KURULAN CÜMLELERE KARŞI TARİHİN CEVABI BİR BÜTÜN  OLUR .

Suriye Türklerine "Türkmen" denmektedir. Onlar da Azeri ve Türkiye Türkleri gibi Oğuz Boyu'ndandır. Suriye Türkmenleri, iç ve güney Anadolu Yörük ağzı ve Azerî lehçesiyle konuşmaktadırlar. Şam, Hama, Humus, Halep, Lazkiye ve Rakka gibi şehirlerde yaşamaktadırlar. Lazkiye'deki  Bayır-Bucak Türkmen nüfusunun mevcudu 100 bindi. Toplam nüfusun 4 milyon olduğunu Türkmenler bizzat bize ifade etmişlerdir. Suriye nüfusunun yüzde 15 kadarının Türkmen olduğu söylenebilir.

Kısaca bölgede Türkmen nufusu tarihi

905 yılında Tolunoğulları Devleti’nin yıkılması üzerine Abbasiler Şam ve Mısır üzerindeki hakimiyetlerini yeniden kurmuşlardır. Halife el-Razi’nin Mısır’ı Şam hükümdarı Muhammed b. Toğuç’a vermesiyle İhşidler Devleti kurulmuş ve bölgeye hakim olmuştur.

945 yılında Hamdaniler, Hıms ve Halep bölgesini Ihşidlerden almışlardır. Seyfuddevle Dımaşk’ı almışsa da İhşidler 947’de tekrar Dımaşk’ı almışlardır.

Selçukluların bölgeye gelmesinden önce de bölgede Araplarla Türkler arasında münasebetler başlamış ve Türkler bölgede etkili olmuşlardır. Artık XI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türkmenler kütleler halinde Suriye’ye girmeye başlamıştır. İlk olarak da Hanoğlu Harun emrindeki Türkmen kuvvetleri Halep bölgesine gelmişlerdir. Afşin de Kuzey Suriye’ye seferler düzenlemiştir. Alp Arslan 1071’de Halep’i kuşatmış ve Suriye’de faaliyetler yapmış ve Atsız’ı bu işle görevlendirmiştir. Navekiyye Türkmenleri de bu sırada Suriye’ye gelerek yerleşmişlerdir.Atsız 1071-76 yılları arasında Kudüs, Dımaşk, Remle, Trablusşam, Akka, Sayda, Humus ve Sur şehirlerindeki Fatımi hakimiyetine son vererek Büyük Selçuklu İmparatorluğu’na bağlı Suriye Selçuklu Melikliği’ni kurmuştur. Melikşah 1078 yılında Tutuş’u Suriye Selçuklu Melikliği’ne atayınca Tutuş, Atsız’ı ortadan kaldırarak tüm Suriye topraklarına hakim olmuştur.

1516 yılına gelindiğinde Yavuz Sultan Selim Mısır ve Suriye seferine çıkmış, 24 Ağustos 1516’da Merci Dabık’ta Memluklu ordusunun yenilmesi ile Osmanlıların sadece Halep’i değil tüm Suriye’yi almalarını sağlamıştır.

Osmanlıların Suriye’yi fethiyle birlikte Türkmenlerin Suriye’ye yerleşmeleri daha kolay olmuştur. XVI. yüzyılın başlarında Halep Türkmenleri arasında Beğ-Dili, Bayat, İnallu, Köpeklü-Avşarı, Gündüzlü-Avşarı, Harbendelü, Acurlu, Bahadırlu, Hacılu, Karkın, Kızık, Peçenek, Kınık, Döğer, Eymür, Alayuntlu, Kara-Koyunlu ve Büğdüz gibi oymaklar bulunmaktaydı.

 (kaynak : Yrd. Doç. Dr. Ömer Osman UMAR

Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye

Alıntı Kaynağı: Türkler, Cilt: 20 Sayfa: 594-602 )

 Mevcut mecburi şartlar, hudut yakınlığı, nüfus yapısı, coğrafi vaziyet, tarihî ve kültürel etkilerden dolayı ve şartlar elverirse Süleyman Şah Türbesi'ni de içine alacak şekilde bir KSTC/Kuzey Suriye Türkmen Cumhuriyeti Devleti kurmalıyız. STC/Suriye Türkmen Cumhuriyeti de denebilir. Türkmen nüfus buraya toplanacağı gibi, mülteciler de sevk edilebilir. Nasıl olsa 2.5 milyon nüfusa biz devlet vazifesi yapmaktayız. Mülteci nüfus ve Türkmen nüfusla birlikte en kötü ihtimalle 4 milyonluk bir devlet inşa edilmiş olur .

Sözde kürdistan ve arzu mevud hayellerine karşı en büyük önlem ve reaksiyon bölgede Irak ve Suriye yi içine alan Türkmen devletini kurmaktan geçer.

KEKELEMEDEN HECELEMEDEN SÖYLÜYORUM BÜYÜK TÜRKİYE YE BAĞLI TÜRKMENELİ CUMHURİYETİ

EMRE AYDIN

TÜRKÇÜ YAZAR

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
29Ağs
09Haz

Rusya'nın Kırım İşgali

21Oca

Emet Neden Göç Veriyor?

26Kas

Coğrafi İşaretli Emet Pidesi

30Ara